Om de zoveel tijd trekken we met z’n allen naar de stembus en kiezen we onze vertegenwoordigers op de verschillende politieke niveaus.

Bij de sociale verkiezingen is dit niet anders, alleen kiezen we dan vertegenwoordigers op het bedrijfsniveau. Wie verkozen wordt, is delegee. Hij of zij vertegenwoordigt zijn collega’s en heeft een belangrijke stem bij beslissingen die worden genomen in het bedrijf. Iedereen kan zich kandidaat stellen, met uitzondering van uitzendkrachten, het meeste leidinggevend personeel, de preventieadviseur of een vertrouwenspersoon.

MEI 2016

Sociale verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd. In mei 2016 vinden de volgende sociale verkiezingen plaats. Van 9 tot 22 mei 2016 zullen werknemers opgeroepen worden om hun vertegenwoordigers te kiezen:

voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) zijn er verkiezingen als je bedrijf meer dan 50 werknemers telt;

voor de ondernemingsraad (OR) moet je bedrijf meer dan 100 werknemers tellen.

WIE MAG STEMMEN?

1.600.000 werknemers in meer dan 6.500 ondernemingen kunnen aan de sociale verkiezingen deelnemen. Alle werknemers (ongeacht nationaliteit, dus Belgen maar ook niet-Belgen, ongeacht of ze bij een vakbond aangesloten zijn) die minstens drie maanden in de onderneming werken, mogen hun stem uitbrengen. Met uitzondering van uitzendkrachten. 

BELANGRIJK

Sociale verkiezingen zijn dé gelegenheid om sociale en economische democratie in je onderneming gestalte te geven. Je kan je stem laten horen en collega’s aanduiden die gedurende vier jaar jouw belangen zullen verdedigen.

Hoe meer stemmen het ABVV krijgt, hoe sterker we staan. Elke stem vergroot de invloed van je vertegenwoordigers. Invloed die meespeelt tegenover de directie en die meetelt om jouw stem, de stem van jouw vakbond te laten horen.