Jongeren delegee

 

Als er het laatste semester voor de verkiezingen meer dan 25 jongeren in het bedrijf werken kan er een jongerenlijst worden ingediend.

Er worden dan jongerenmandaten vrijgehouden in het cpbw en in de ondernemingsraad.